Anaerobní fermentace - způsob zpracování bioodpadů

Zpracování bioodpadů běžně probíhá dvěma způsoby. Prvním z nich je kompostování, které mnozí z nás dobře znají z vlastních zahrádek. Kompostování probíhá za přístupu vzduchu a je vhodné pro zpracování odpadů pouze rostlinného původu – zbytky masa nebo uvařených jídel na kompost rozhodně nepatří. Výsledkem je kompost, který slouží jako přírodní hnojivo, obsahující velice potřebný humus. Hlavním přínosem kompostování je tedy využití živin obsažených v rostlinném bioodpadu k navrácení humusu zpět do půdy.

Ukázka kompostárny v okrese Freistadt

Druhým způsobem zpracování bioodpadů je anaerobní fermentace, neboli zpracování bioodpadů bez přístupu vzduchu! Tento způsob je odlišný od kompostování v tom, že se provádí v hermeticky uzavřených nádobách tzv. fermentorech. Kyslík je pro anaerobní bakterie, které přeměňují bioodpad na bioplyn, jedovatý, proto se s ním nesmí dostat do styku. Při zpracování bioodpadu tímto způsobem vznikne narozdíl od kompostování vedle kvalitního přírodního hnojiva také bioplyn, ze kterého vyrábíme elektrickou energii a teplo. Tato kombinovaná výroba elektřiny a tepla se nazývá kogenerace. V procesu kogenerace je vzniklý bioplyn použit jako palivo pro spalovací motor, který pomocí generátoru vyrábí elektrickou energii. Stejně jako v autě, i tady se motor zahřívá a musí se chladit. Teplo odvedené chladičem motoru a chladičem výfukových plynů je použito jednak pro udržení samotného procesu fermentace, ale také například pro vytápění bytů nebo rodinných domků. Bioplyn je však také možné čistit na biometan a použít k pohonu motorových vozidel jezdících na stlačený zemní plyn (CNG). Pro představu – kdybychom exkrementy jedné dojnice vyprodukované za jeden rok přeměnili v bioplynové stanici na bioplyn a použili k pohonu osobního automobilu, ujeli bychom s tímto množství paliva 4 500 km!


Vizualizace fermentační stanice na zpracování bioodpadů pro Jičín

Pomocí anaerobní fermentace může být zpracována široká škála druhů bioodpadů, včetně těch, které jsou nevhodné pro kompostování – bioodpady s vysokým obsahem vody, zbytky z průmyslových a potravinářských provozů, kuchyňské zbytky, odpady živočišného původu. S těmito odpady si fermentační stanice snadno poradí, získá z nich energii a vyrobí stabilizované kvalitní přírodní hnojivo bez vůně a zápachu.

<< Domů        Popis systému >>