Exkurze ČIŽP v bioplynové stanici Zwentendorf

 12. 1. 2012 Cestovní zpráva pracovníků České inspekce životního prostředí OI Plzeň, OI České Budějovice a OI Ústí nad Labem.

 http://www.cizp.cz/3168_Exkurze-v-zarizeni-na-zpracovani-odpadu-v-bioplynove-stanici-Zwentendorf

Reportáž z exkurze na fermentační stanici Zwentendorf

Exkurzi do Zwentendorfu 27.10.2009 jsme započali zastávkou jen pár kilometrů od Jičína – na skládce odpadů Popovice – Libec. Účelem této zastávky bylo, aby se účastníci exkurze mohli seznámit se způsobem „zpracování“ bioodpadů, který je doposud praktikován v Jičíně a okolí a mohli ho porovnat se způsobem zpracování bioodpadu, na který se jedou podívat. Ke skládce se přijíždí lesem mezi vysokými stromy – právě stromy, které rostou v okolí této skládky brání tomu, aby bylo tuto hromadu odpadků vidět z Jičína či okolí. K tomu, aby hromada převýšila i vrcholky okolních stromů však už mnoho nezbývá, o čemž jsme se na vlastní oči přesvědčili. Po krátké zastávce na skládce jsme již nerušeně pokračovali směr Zwentendorf. Naši trasu znázorňuje následující mapka:

Město Zwentendorf an der Donau je zajímavé tím, že zde stojí jediná rakouská jaderná elektrárna, která je zároveň nejbezpečnější jadernou elektrárnou na světě – a to z toho důvodu, že nikdy nebyla uvedena do provozu :-). Těsně před spuštěním v roce 1978 proběhlo v Rakousku referendum, zda si občané tuto elektrárnu přejí či nikoliv. Těsnou většinou 50,5 % hlasů v referendu zvítězila ta strana, která si její spuštění nepřála – elektrárna byla proto zakonzervována a do dnešního dne v ní nebyla vyrobena ani 1 kWh elektrické energie.

Ve Zwentendorfu nás přivítal starosta města pan Hermann Kühtreiber, majitel fermentační stanice pan Arno Reiter a zástupce firmy, která fermentační stanici vyvinula a zároveň náš průvodce pan Ing. Pavel Suchý, zástupce projekční firmy BauerTech. Celou exkurzi jsme zahájili asi půlhodinovou rozpravou účastníků exkurze s panem starostou a zmíněnými dvěma pány.

Uprostřed starosta Zwentendorfu pan Hermann Kühtreiber a napravo majitel fermentační stanice pan Arno Reiter

 

 

  Pohled na přední část fermentační stanice ve Zwentendorfu

 

 

 Účastníci exkurze diskutují se starostou Zwentendorfu a provozovatelem fermentační stanice

 

 

Z diskuze s panem starostou vyplynulo, že i ve Zwentendorfu měli zpočátku ze stanice obavy, přesto zvítězila důvěra jak v technologii tak k místnímu investorovi. Nyní místní obyvatelé, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti stanice ani nevědí, že zde nějaké takové zařízení stojí. Stanice nezapáchá a na její provoz nebyla jediná stížnost. Nutno podotknout, že nejbližší souvislá zástavba je od stanice vzdálená asi 200 m a po většinu roku vane vítr směrem od stanice do města. Následující fotka ukazuje, jak daleko jsou od stanice nejbližší rodinné domy:

Pohled od fermentační stanice směrem k obytné zástavbě, která je vzdálená cca 200 m. Napravo je vidět část rourového fermentoru, nalevo bezpečnostní fléra, kde je spalován bioplyn v případě odstávky kogeneračních jednotek, aby neunikal volně do atmosféry.

 

 

Další otázka na pana starostu byla, zda je podle jeho zkušeností lepší stavět malé zařízení, kde budou zpracovávány odpady pouze z území jednoho menšího města nebo vystavět stanici, která se postará o odpady z širšího okolí (jako v případě Jičína, kde by se měly zpracovávat odpady z jičínského okresu).

Pan starosta začal svojí odpověď tím, že se jedná o nákladné zařízení a že by bylo ekonomicky nevýhodné ho stavět pouze pro potřeby jednoho města. V Rakousku je podporována regionální spolupráce měst a obcí v regionu a je tady na vysoké úrovni. Podobné projekty se tam řeší po vzájemné domluvě tak, aby bylo dosaženo co největší efektivity.

Před fermentační stanicí jsme strávili dobrou půlhodinu a všichni jsme se shodli na tom, že ani metr od budovy stanice nebylo nic cítit ani slyšet (i když proces fermentace standardně probíhal a kogenerační jednotky jely na plný výkon). Exkurze pokračovala prohlídkou příjmové haly a celého zařízení. Uvnitř příjmové haly byl cítit blíže nespecifikovatelný odér smíchaných vůní a pachů surovin čekajících na zpracování – rozhodně se nejednalo o nesnesitelný, či obtěžující zápach. Suroviny skladované uvnitř haly vypadaly následovně. Nutno dodat, že skladovány jsou pouze ty materiály, které jsou přivezeny v původních obalech a nepodléhají zkáze.

Kontejner prošlých energy drinků

 

 

 Nápoje s prošlou záruční dobou

 

 

 

Prošlé potraviny

 

 

 

Zbytky z potravinářského průmyslu

 

 

Odpady z výroby koření (žoky vzadu)

 

 

Odpady podléhající rychlé zkáze jsou vykládány přímo do zásobníku a odvedeny k okamžitému zpracování. Tekuté odpady jsou přečerpávány potrubím přímo do zásobníků, nedochází tak k přímému styku se vzduchem uvnitř příjmové haly. Zásobník pro příjem odpadů k okamžitému zpracování vypadá následovně:

Zásobník je od interiéru haly oddělen dalšími vraty a je z něho odsávám vzduch přímo do kogeneračních jednotek, kde je pálen. I když jsme měli možnost si zásobník prohlédnout s otevřenými vraty, žádný nesnesitelný smrad jsme necítili. Jak je patrné, zrovna přivezli dávku pomerančů nevhodných ke konzumaci.

 

 

Během naší exkurze přijelo nákladní auto s bioodpadem, kterých se v této stanici otočí za den cirka 10. Měli jsme tak možnost sledovat vykládku materiálu v přímém přenosu.

Nákladní automobil s hermeticky uzavřenou korbou nacouvá k příjmovému zásobníku, do kterého náklad vyklopí – pouze na dobu tohoto úkonu se otevírají vrata příjmového zásobníku, vstupní vrata do haly jsou v tuto chvíli již zavřená, veškerý vzduch je z haly odsáván do biofiltrů a pálen v kogeneračních jednotkách.

 

 

Po vyklopení nákladu zbavuje zaměstnanec stanice korbu automobilu případných nečistot.

 

 

 

Vrata příjmové jímky se v tuto chvíli zavírají.

 

 

Vrata příjmové haly se otevírají a prázdný automobil odjíždí

 

 

Po celou dobu je vzduch z prostoru příjmové haly i příjmové jímky odsáván a sváděn do biofiltrů nebo pálen v kogeneračních jednotkách.

Pohled na vedení vzduchotechniky pomocí které je odsáván vzduch

 

 

Toto jsou biofiltry, ve kterých je vzduch z interiéru zbavován zápachu.

 

V exkurzi jsme dále postupovali tak, jak putují suroviny v systému při svém zpracování. Po příjmu bioodpadů následuje jejich drcení a třídění od různých nečistot jakými jsou plasty, kovy apod. Vytříděné nečistoty jsou recyklovány případně odváženy do spalovny, pokud není možná jejich další recyklace. Tímto způsobem očištěné bioodpady jsou podle svého složení a chemických vlastností rozděleny do 9ti nádob. Z těchto nádob je potom míchán výsledný substrát, který má optimální vlastnosti pro to, aby mohl být mikroorganismy rozložen. Na následující fotce je vidět ústí z jednotlivých nádrží – podle toho, jaký druh substrátu je zrovna potřeba v hlavním fermentoru se automaticky otevírají jednotlivé uzávěry a potřebný substrát je čerpán do fermentoru.

Pohled na vývody z jednotlivých nádrží, ze kterých je míchán substrát do hlavního fermentoru.

 

 

Substrát společným potrubím proudí do ležatých fermentorů, které jsou umístěny vně budovy.

Pohled na ležaté fermentory, ve kterých probíhá samotný rozklad organické hmoty a produkce bioplynu. Pod fermentory je kruhový bazén, který slouží jako zásobník digestátu – fermentační zbytek sloužící jako biologické hnojivo.

 

 

Vyrobený bioplyn proudí přes malý zásobník do kogeneračních jednotek, ve kterých je produkována elektrická energie a teplo.

Kogenerační jednotky MAN s celkovým instalovaným výkonem 500 kWel

 

 

Celý proces fermentace od příjmu surovin po konečnou výrobu elektrické energie a tepla je monitorován a řízen z velína, který je reprezentován jedním počítačem.

 

Velín

 

Velínem naše exkurze po fermentační stanici skončila.

O tom, že tato fermentační stanice neobtěžuje své okolí zápachem, hlukem ani zvýšenou dopravní zátěží se mohli účastníci exkurze přesvědčit na vlastní kůži. Tento fakt také potvrdili náhodně vybraní obyvatelé městečka Zwentendorf, kterých se přítomná novinářka dotazovala na jejich názor.

 

Exkurze v médiích 

V Jičínském deníku dnes 30.10.2009 vyšel článek o exkurzi do Rakouska, kde najdete i několik fotek přímo z návštěvy fermentační stanice ve Zwentendorfu an der Donau 27.10.2009. Exkurze se zúčastnilo cca 40 lidí z Jičína, včetně odborníků.

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jcrakousko-biostanice-exkurze20091029.html

http://jicinsky.denik.cz/nazory_region/jicin-biostanice-radni-nazory-nechteji20091029.html

Reportáž Českého rozhlasu, kde na téma exkurze mluví starosta Jičína si můžete poslechnout na následujícím odkazu:

http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/646220

 

Informativní brožura poskytnuta účastníkům exkurze ze stažení zde: Informace do autobusu.pdf (1,6 MB)