Bioplynové stanice v médiích

Když se řekne "bioplynová stanice", spoustu lidí v České republice si vybaví kauzu Velkého Karlova, kde jsou lidé z jejího okolí díky nevhodně zvolené technologii a provozní nekázni provozovatele stanice obtěžováni zápachem. Chování provozovatele této stanice je velice škodlivé nejen lidem z jejího okolí, ale i celému odvětví výroby obnovitelné energie z bioplynu. Je potřeba zdůraznit, že zápach NEPATŘÍ k provozování moderní bioplynové stanice. Například v sousedním Německu stojí již cirka 4000 bioplynových stanic a každý měsíc je jich několik desítek nových uvedeno do provozu. Myslíte, že by Němci, zvyklí na vysoký životní standard dovolili stavbu tolika zařízení, kdyby s tím byl spojený zápach z jejich provozování?

Špatné zprávy se narozdíl od těch dobrých šíří velice rychle a jsou pro média atraktivnější, proto tolik víme o situaci bioplynové stanice ve Velkém Karlově. Méně se však již mluví o desítkách jiných bioplynových stanic, jejichž provoz je absolutně bezproblémový. I z tohoto důvodu na této stránce uvádíme příklady dobré praxe.

Jako úvod do tématu může sloužit reportáž z pořadu Víkend, kde jsou představeny různé druhy ekologického způsobu výroby energie - mimo jiné i bioplyn:

http://vikend.nova.cz/clanek/novinky/video-biomasa-vikend-14-9-zna-plny-kotel.html

Následující odkaz směřuje na reportáž o bioplynové stanici v Kněžicích, která leží cca 20 km jižně od Jičína.

http://www.ct24.cz/ekonomika/41707-plyn-z-kuchynskeho-odpadu-v-knezicich-jsou-sobestacni/video/1/

Článek s podrobnějším popisem bioplynové stanice v Kněžicích:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=626581

Prezentace technologie bioplynové stanice - nejedná se o identickou technologii, avšak principiálně je proces podobný:

http://www.youtube.com/watch?v=YQKeJrTFgv4

Prezentace bioplynové stanice Úpice:

http://upice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=17465&id_dokumenty=1381

Bioplyn může zásobovat obnovitelnou elektřinou tisíce českých domácností:

http://biom.cz/czp-bioplyn/odborne-clanky/bioplyn-muze-zasobovat-obnovitelnou-elektrinou-tisice-ceskych-domacnosti

Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu:

http://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/bioplynove-stanice-technologie-celonarodniho-vyznamu