Umístění záměru

Jak bylo již uvedeno, záměrem je postavit fermentační stanici v areálu bývalé mlékárny, což je na samotném konci průmyslové zóny města - v Jičíně není žádná vhodnější lokalita, která by byla takhle daleko od centra a obytné zástavby a přitom tak blízko u obchvatu města.

Umístění ilustrují následující dvě mapky:

Aktuální koncept územního plánu města Jičín počítá s výstavbou bioplynové stanice v areálu stávající čistírny odpadních vod. S tímto záměrem počítají obě varianty konceptu. Umístění bioplynové stanice plánované městem je přibližně ve stejné vzdálenosti od centra města (pouze na druhé straně obchvatu), avšak je o 350 m blíže sídlišti Nové Město než záměr plánovaný v areálu bývalé mlékárny.

Koncepty územního plánu je možné si prohlédnout na následujících odkazech:

Varianta A (strana 35)

Varianta B (strana 39)

Následující mapka zachycuje oba záměry současně:

Tématikou zpracování bioodpadů se zabýváme již delší dobu a víme, že ani vzdálenost 350 m od sídliště (což je vzdálenost bioplynové stanice plánované městem od sídliště Nové Město) není žádným problémem z hlediska hluku čí zápachu - bude-li bioplynová stanice řádně provozována. Je pouze překvapivé, že představitelé města odmítají podobný záměr stojící 700 m od stejného sídliště s odůvodněním, že se jedná o naprosto nevhodné umístění v centru města.