Tisková zpráva Bioplyn, energie pro lidi

10.03.2014 13:10

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Bioplyn, energie pro lidi

Veřejné projednání záměru

Jičín – 7.3.2014 Záměr bioplynové stanice, který je v procesu územního řízení třetím rokem bude znovu veřejně představen a projednán v pondělí 7.dubna 2014 15:30 v porotním sále jičínského zámku.

Bioplynová stanice přeměňuje energii obsaženou v biomase a bioodpadech a přináší lidem elektřinu a teplo.

Cílem projektu bylo a je čistě vyrobit potřebnou energii. Smyslem projektu je současnou zátěž (odpady putující na skládku za městem) využít a proměnit jí na výhody pro místní lidi, Jičíňáky. Jednoduše získat a nabídnout levnější energie z toho, co dnes vyhazujeme a draze likvidujeme. Záměr využívá moderní technologii uzavřeného procesu zpracování suroviny a výroby elektřiny a tepla.

Pro výstavbu jsme se rozhodli využít bývalý areál mlékárny, zastavěné místo tzv. brownfield na okraji města, který má dopravní napojení na existující obchvat města, a ze kterého je snadné předávat teplo i elektřinu. Vizí naší společnosti je provozování funkční výrobny energie čili mít „z odpadu užitek“.

„Vyrobená energie v místě do určité míry sníží závislost na zdrojích energií, které jsou distribuovány z daleka  a zároveň vyřeší co se zbytky tzv.  dvě mouchy jednou ranou a třetí jsou získané živiny ze zpracované suroviny používané jako kvalitní hnojivo pro pěstování zeleniny, ovoce či obilnin.“ , sděluje koordinátor projektu.  

Proces územního řízení byl zahájen v prosinci 2010, následně byla žádost o umístění v roce 2011 poprvé a v roce 2012 místním stavebním úřadem zamítnuta. Vzhledem ke splnění všech zákonných požadavků a praxi v ČR shledal nadřízený úřad, že argument pro zamítnutí, kterým je tvrzení že záměr není v souladu s územním plánem není opodstatněný a vrátil věc k novému projednání. V současném v pořadí třetím pokračování územního řízení jsme doplnili dokumentaci dle požadavků a podali stavebnímu úřadu, který vyhlásil na 7.dubna veřejné projednání záměru. Dokumentace záměru je kompletní a vyjádření všech dotčených orgánů jsou souhlasná, podmínky pro umístění stavby jsou tak splněny.

V rámci celého procesu jsme zaznamenali jak podporu tak i odpor záměru. Záměr považujeme v dnešní době, kdy cena energií stoupá a jejich dostupnost se omezuje a kdy náklady na likvidaci odpadů rostou za cestu moderní, vyspělou a výhodnou. Respektujeme jiný názor, který obhajuje současné podobu zacházení s energiemi a vystupuje proti záměru navzdory viditelnému trendu ve světě, kde současné realizace směřují k místní produkci energie a především soběstačnosti a kde podobné záměry fungují ku prospěchu lidí.

Vojtěch Drahoňovský.
e-mail: drahonovsky@orchideus.cz tel.: +420 736 244 490

Tisková zpráva 7.3.2014 BPS Jičín_ORCHIDEUS.doc (1698816)

Zpět