TV reportáž na ČT24

21.12.2009 20:22

Na následujícím odkazu si můžete prohlédnout Události v regionu (Praha) ze dne 21.12.2009, krátkou reportáž o exkurzích na rakouskou fermentační stanici podobnou té, která je připravovaná pro město Jičín.

http://www.ceskatelevize.cz/program/209411000141221.html?online=1   (uprostřed pořadu)

nebo

http://www.ct24.cz/regionalni/76133-jicinsti-radni-proti-fermentacni-stanici/

Zpět