Projekt fermentační stanice pokročil v přípravách.

29.12.2010 15:35

 Tisková zpráva ZO ČSOP Křižánky – Jičín

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky – Jičín postoupila dále v přípravách projektu Fermentační stanice. Po úspěšném projití procesem EIA získal projekt všech 22 souhlasných stanovisek k umístění stavby od dotčených orgánů a projekt tak nyní může vstoupit do územního řízení.

Členové ZO ČSOP Křižánky – Jičín na poslední členské schůzi také schválili převod projektu na obchodní společnost ORCHIDEUS spol. s r.o., aby tak bylo vyhověno požadavkům úvěrující instituce, Státního fondu životního prostředí a potenciálního investora. Petr Kareš, předseda ZO ČSOP Křižánky – Jičín k tomu uvádí: „Naše organizace bude nadále v projektu figurovat, a to jako příjemce podílu na budoucím zisku. Práva a povinnosti spojené s dalším řízením projektu na sebe bere společnost ORCHIDEUS. Projekt má naší plnou podporu také vzhledem k tomu, že jej i nadále povede náš dlouholetý člen Vojtěch Drahoňovský.“

Společnost ORCHIDEUS bude pokračovat ve snaze ZO ČSOP Křižánky - Jičín vybudovat pro Jičín a okolí fermentační stanici po vzoru moderních evropských měst. Aktivity Křižánek byly od roku 1992 spojeny se záchranou nejohroženějších chráněných území a biotopů na území bývalého okresu Jičín a v Českém ráji. Zejména se jednalo o Prstnatec Fuchsův, který patří do rodu orchidejí. Společnost ORCHIDEUS vychází svým názvem a logem z této tradice a předznamenává tak i dlouhodobou budoucí spolupráci. Vojtěch Drahoňovský z ORCHIDEUS spol. s r.o. doplňuje: „Chceme zajistit to, aby lidé v Jičíně a jeho okolí měli z odpadu užitek v podobě čisté energie i tepla z fermentační stanice. Z výnosů budeme také nadále podporovat činnost místních ochránců přírody.“

Více informací:

Petr Kareš

předseda ZO ČSOP Křižánky - Jičín

e-mail: zo@csopkrizanky.cz

Vojtěch Drahoňovský

jednatel ORCHIDEUS spol. s r.o.

e-mail: drahonovsky@orchideus.cz

 

Tisková zpráva je ke stažení zde:

Zpět