Fermentační stanice Jičín

Vážení obyvatelé města Jičína, vážení návštěvníci těchto stránek. Přinášíme Vám bližší informace o chystaném projektu s názvem "Regionální systém pro nakládání a zpracování bioodpadů pro okres Jičín a okolí", jehož součástí je fermentační stanice. Poskytujeme Vám komplexní informace o tomto záměru, abyste si mohli vytvořit vlastní názor. 

Na těchto stránkách se dozvíte obecné informace o technologii zpracování bioodpadů zvané anaerobní fermentace, bude Vám představeno fungování celého systému, seznámíte se s výhodami záměru pro jednotlivé cílové skupiny, také budete mít možnost posoudit vhodnost umístění záměru, přečtete si reakci iniciátorů záměru na nejčastější obavy občanů a také zde získáte odkazy na články a reportáže v médiích, které se tímto tématem zabývají. Doufáme, že tyto webové stránky přispějí k osvětě v oblasti tohoto moderního způsobu ekologicky šetrného a energeticky efektivního zpracování bioodpadů a pomohou Vám objektivně se rozhodnout, zda takové zařízení ve Vašem městě chcete či nikoliv.