Průběh územního řízení

12/2010 podání žádosti o umístění stavby, o územní rozhodnutí ke Stavebnímu úřadu MěÚ Jičín a zahájení územního řízení (územní řízení vedeno pod sp.zn. Výst. 2011/101/Kr)

4/2011 doplnění podkladů žádosti o umístění stavby

5/2011 předložení podkladů dokládající soulad záměru s Územním plánem města Jičín

7/2011, 10/2011 podání žádostí o opatření proti nečinnosti Stavebního úřadu MěÚ Jičín

9/2011 příkaz Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu k nečinnosti Stavebního úřadu MěÚ Jičín

10/2011 kontrola plnění příkazu Krajského úřadu Královehradeckého kraje na Stavebním úřadu MěÚ Jičín

11/2011 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí Stavebním úřadem MěÚ Jičín

11/2011 odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu prostřednictvím Stavebního úřadu MěÚ Jičín

2/2012 předání spisu Stavebním úřadem MěÚ Jičín s odvoláním Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu

5/2012 rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu o zrušení zamítavého rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Jičín z 11/2011 a vrácení věci k novému projednání

6/2012 podání stížnosti na postup vedoucího stavebního úřadu a vedoucího Městského úřadu Jičín

6/2012 oznámení o pokračování územního řízení Stavebním úřadem MěÚ Jičín a pozvání k veřejnému projednání

7/2012 veřejné projednání záměru

8/2012 místní šetření k záměru (v areálu bývalé mlékárny)

9/2012 další veřejné projednání záměru

10/2012 příkaz Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu k nečinnosti Stavebního úřadu MěÚ Jičín

10/2011 kontrola plnění příkazu Krajského úřadu Královehradeckého kraje na Stavebním úřadu MěÚ Jičín

11/2012 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí Stavebním úřadem MěÚ Jičín

11/2012 odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu prostřednictvím Stavebního úřadu MěÚ Jičín

1/2013 předání spisu Stavebním úřadem MěÚ Jičín s odvoláním Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu

3/2013 rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu o zrušení zamítavého rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Jičín z 1/2012 a vrácení věci k novému projednání

4/2013 výzva Stavebního úřadu MěÚ Jičín k doplnění podkladů žádosti a projektové dokumentace

10/2013 doplnění projektové dokumentace a žádosti o vydání územního rozhodnutí

11/2013 výzva k doplnění doplněné projektové dokumentace a žádosti o vydání územního rozhodnutí

12/2013 doplnění doplněné projektové dokumentace a žádosti o vydání územního rozhodnutí

2/2014 komunikace se Stavebním úřadem MěÚ Jičín k vydání rozhodnutí, lhůta k vydání uplynula 26.1.2014

3/2014 oznámení o pokračování územního řízení Stavebním úřadem MěÚ Jičín a pozvání k veřejnému projednání

4/2014 veřejné projednání záměru

4/2014 žádost o přerušení územního řízení